Budujemy

Wykonamy praktycznie każdy projekt z branży sanitarnej oraz branż jej sąsiadującej: elektrycznej, sterowania, itd. Nie ma znaczenia, czy projekt będzie naszego autorstwa, czy od zewnętrznego wykonawcy. Nasze realizacje są zawsze pod opieką koordynatora, kierownika robót.

Jesteśmy elastyczni. Jesteśmy zawsze w stanie przedstawić alternatywę, tak by pogodzić interesy Inwestora z kosztami inwestycji. Nie będąc przedstawicielem żadnego producenta, nie jesteśmy przywiązani do konkretnych urządzeń. W ramach realizacji zorganizujemy dostawy sami, pracujemy również na urządzeniach powierzonych.

Realizacje